Hızlı Kargo Taşımacılığında Ayrıcalıklarımız

Uluslararası Ekspres Kurye sektöründe faaliyette bulunan firmalara çok özel ayrıcalık ve haklar tanıyan, 29 Eylül 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 28 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve "Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığını yeniden düzenleyen 1 Seri No.lu "Gümrük Genel Tebliği, 8 Mart 2011 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.

PTS, Hızlı Kargo Taşımacılığı sektöründe bu hakkı kazanan çok az sayıdaki firmadan biri olarak, değerli müşterilerilerine karşı olan sorumluluğunun gereğini yerine getirmiştir.

Uluslararası Ekspres Kurye sektöründe faaliyette bulunan firmalara çok özel ayrıcalık ve haklar tanıyan, 29 Eylül 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 28 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve “Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığını yeniden düzenleyen 1 Seri No.lu “Gümrük Genel Tebliği, 8 Mart 2011 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.

PTS, Hızlı Kargo Taşımacılığı sektöründe bu hakkı kazanan çok az sayıdaki firmadan biri olarak, değerli müşterilerilerine karşı olan sorumluluğunun gereğini yerine getirmiştir.

Tebliğ ile, hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, ağırlığı 30 kilogramı ve değeri 1500 Avroyu geçmeyen, ticari içeriği olmayan eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerin takip edilip sonuçlandırılmasında, Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen koşulları taşıyan ve belgelendirilen kuruluşumuz gibi hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, dolaylı temsilci olarak yetkili kılınmaları benimsenmiştir.

Çağdaş gereksinimler dikkate alınarak hazırlanan tebliğ, günümüzde giderek artan ve geniş hacim kazanan yeni tür bir ticaret uygulaması olan “e-ticaret” işlemlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması suretiyle, ülkemizde de yaygınlaşmasını destekleyecek hükümler içermektedir.

Uluslararası Ekspres Kurye sektöründe faaliyette bulunan firmalara çok özel ayrıcalık ve haklar tanıyan, 29 Eylül 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 28 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve “Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığını yeniden düzenleyen 1 Seri No.lu “Gümrük Genel Tebliği, 8 Mart 2011 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.

PTS, Hızlı Kargo Taşımacılığı sektöründe bu hakkı kazanan çok az sayıdaki firmadan biri olarak, değerli müşterilerilerine karşı olan sorumluluğunun gereğini yerine getirmiştir.

Tebliğ ile, hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, ağırlığı 30 kilogramı ve değeri 1500 Avroyu geçmeyen, ticari içeriği olmayan eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerin takip edilip sonuçlandırılmasında, Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen koşulları taşıyan ve belgelendirilen kuruluşumuz gibi hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, dolaylı temsilci olarak yetkili kılınmaları benimsenmiştir.

Çağdaş gereksinimler dikkate alınarak hazırlanan tebliğ, günümüzde giderek artan ve geniş hacim kazanan yeni tür bir ticaret uygulaması olan “e-ticaret” işlemlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması suretiyle, ülkemizde de yaygınlaşmasını destekleyecek hükümler içermektedir.