ISO 27001

PAKET TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ A.Ş
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI


Paket Taşımacılık Sistemleri A.Ş. Uluslararası Ekspres Kurye Taşımacılığı ve Posta Hizmet Sağlayıcılığı hizmetleri kapsamında bilgi güvenliği yönetim sistemi politikamız;

● Sunduğumuz hizmetler ile ilgili olarak, sahip olduğumuz tüm bilgi varlıklarının ve ilgili taraflarımıza ait tüm bilgilerin, kişisel verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,

● Bilgi güvenliği ile ilgili risklerimizi belirlemeyi, değerlendirmeyi ve gerekli kontrolleri uygulamayı,

● Uluslararası ve ulusal yasal şartlar ile standart şartlarını karşılamayı,

● Çalışanlarımızın bilgi güvenliği ile ilgili farkındalıklarını arttırmayı,

● İlgili taraflarımız ile olan ilişkilerimizi bilgi güvenliği şartları doğrultusunda düzenlemeyi ve yürütmeyi,

● Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

taahhüt ediyoruz.

Whatsapp
Telegram