PTS Header

Desi Hesaplama Nedir? Kargo Desisi Nasıl Hesaplanır?

Desi hesaplama nedir, birçok kişi tarafından cevabı merak edilen sorulardan bir tanesidir. Hayatımıza giren e-ticaret, beraberinde pek çok kavramın da popüler olmasına neden olmuştur. Desi kavramı da bunlardan bir tanesidir. Taşımacılık aşamalarının bir parçası olan desi, aslında gönderilecek olan kargonun hacim ağırlığı ile alakalı bir kavramdır.

Desi Hesaplama Nedir? Kargo Desisi Nasıl Hesaplanır?

Desi hesaplama nedir, birçok kişi tarafından cevabı merak edilen sorulardan bir tanesidir. Hayatımıza giren e-ticaret, beraberinde pek çok kavramın da popüler olmasına neden olmuştur. Desi kavramı da bunlardan bir tanesidir. Taşımacılık aşamalarının bir parçası olan desi, aslında gönderilecek olan kargonun hacim ağırlığı ile alakalı bir kavramdır. Desi nedir, kargo desisi nedir gibi sorular; bu nedenle sık sık araştırma yapılan konular arasında yer almaktadır.


Desi, kargo gönderimleri için ağırlığın hacimsel olarak ifade edilmesidir. Bu konuda pek çok farklı kademe ve değer söz konusudur. Böylelikle kargo olarak gidecek herhangi bir ürün hacimsel olarak ele alınır ve buna göre de fiyatlandırma ortaya çıkar. Bu doğrultuda fiyatlandırma ise ürünün hacmine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Aynı şekilde bütün farklı ürün gönderimleri hususunda da kullanılan bir hesaplamadır. Böylelikle orantılı bir şekilde gönderilmesi gereken ürün için gerekli olan fiyatlandırma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.


Desi Hesaplaması

Kargo paketinin hacimsel ağırlığını ifade eden desi, gönderim ücretinin belirlenmesinde de en önemli belirleyicilerden bir tanesidir. E-ticaret adına oldukça önemli bir ölçü birimi olan desi, santimetreküp türünden paket hacminin yurtiçi gönderimlerinde 1/3000’ine denk gelmektedir. Kargo birimlerinde kilogram ve desi birimleri beraber kullanılmaktadır. Hacmi büyük olan paketlerin ağırlığı fazla olmasa dahi taşınacak olan toplam ürünü etkilemesi de desiyi bu anlamda önemli kılmaktadır. Desi hesaplaması, birçok faktöre göre gerçekleştirilir.


Pek çok farklı alanda taşımacılık bakımından hesaplama adına kullanılan desi, bir ölçü birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ölçü birimi diğer ölçü birimlerine nazaran hesaplama üzerinden ele alınmaktadır. Böylelikle kolayca hesaplama yapmak şartıyla herhangi bir paket ya da eşyanın ağırlığı hesap edilmektedir.


Kargoda Desi Kavramı Ne Anlama Geliyor?

Gönderilecek paket için ölçü birimi olan desi, kargoda kilogram ile beraber kullanılmaktadır. Santimetreküp türünden hesaplanan desi yurt için gönderilerinde 3000’e bölünerek hesaplanmaktadır. Lojistik aşamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için önemli olan bu ölçü birimi, e-ihracat sektöründe çalışanlar bakımından da önemli bir maliyet kavramıdır. Kargonun ücretinin belirlenmesi için oldukça önemli bir kriter olan desi, kargonun hacimsel ağırlığını ifade etmektedir.


Genel olarak taşımacılık aşamaların ürünün üretim kısmından son kullanıcıya ulaşana dek geçen süreyi esas almaktadır. Üretim, depolama, sevkiyat, dağıtım gibi aşamalar bu süreci ifade etmektedir. Bu aşamaların tümünde maliyetin en az seviyede tutulması için desi hesaplaması ön planda yer almaktadır.


Kargo Desi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Genel olarak desi hesaplaması bir paketin santimetreküp türünden hacminin 3000’e bölünmesi ile birlikte hesaplanmaktadır. Bu bağlamda bir kutunun hacmini bulabilmek adına en, boy ve yüksekliklerinin çarpılması gerekmektedir.


Desi ile hesaplama yapılırken ise en, boy ve yükseklik santimetre türünden ele alınır ve böyle hesaplama yapılır. Böylelikle genel olarak desi hesaplama formülünün santimetre türünden en, boy ve yüksekliğin çarpılmasından sonra, meydana çıkan sonucun 1/3000 ile çarpılması şeklinde ifade edilmesi mümkündür.


Yurtdışı Gönderileri İçin Desi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kilogramın 1/10000’i olarak ifade edilen desi değerini kilograma çevirirken 10000’e bölmek gerekmektedir. Yani 50 desi olan bir ürün 0,005 kilograma denk gelmektedir. Bu hesaplama bütün şahsi ve ticari ürün gönderilerinde geçerli olmaktadır.


Yurtdışı gönderileri adına hesaplama yapılırken en x boy x yükseklik / 5000 formülü dikkate alınmaktadır. Elde edilen desi değeri yükseldikçe ürünün gönderi fiyatı da giderek artmaktadır. Bundan dolayı hesaplamaların neticesinde en iyi ebatlarda paket seçilmesi gerekmektedir.


Desi En Basit Yol ile Nasıl Hesaplanır?

En kolay yol ile birlikte desi hesaplaması santimetre türünden ele alınmaktadır. Herhangi bir ürünün hacminin en, boy ve yüksekliğin çarpımı ile birlikte bunun 1/3000’le çarpılması ile de hesaplanır. Formül bağlamında şu şekilde hesaplama yapılabilir;


• Desi= en x boy x yükseklik / 3000


Bu kolay yol ile birlikte kolaylıkla herhangi bir ürünün desi üzerinden hesaplamasını yapmak mümkündür. Böylelikle hem şahsi hem de ticari bakımdan kolay bir şekilde işlem yapılabilmektedir.

Desi Hesaplama İçin Bir Örnek

Kargo desi hesaplamak için bir örnek vermek gerekirse şu şekilde bir hesaplama olabilir;

Örnek: Bir paketin boyu 40 cm, eni 60 cm ve yüksekliği ise 70 cm’dir. Bu paketin desi hesaplaması şu şekilde yapılabilir;

Ürünün desisi= 40 x 60 x 70 / 3000 = 56 desi

Görüldüğü gibi yukarıda belirtilen formülü hesaplamak şartı ile kolaylıkla ve kısa süre içinde desi hesaplaması gerçekleştirmeniz mümkündür.

Formül ile birlikte aynı zamanda internet üzerinden desi hesaplayan siteler doğrultusunda direkt olarak bir hesaplama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şahsi taleplere göre her iki yol ile de desiyi hesaplamak mümkündür.

Desi Ölçü Birimleri ve Karşılıkları

1 Desi= 0,0001 kg

1 Desi= 3000 santimetreküp


Desi biriminin genel olarak bilinen birimlere karşılık gelen değerleri bu şekildedir. Bu bakımdan baktığınız zaman desi aslına bakıldığında bilinen bir kavram değildir. Zira kargo firmalarının desi değeri hesaplamasının sebebi, söz konusu ürünün taşıma alanında ne kadar yer kapladığını hesaplamaktır. Aslında santimetre ya da kilogram gibi bilinen birimlerin pek de bir önemi yoktur.

DİĞER YAZILARI
Whatsapp
Telegram