PTS Header

Multichannel ve Omnichannel Marketing Nedir?

Multichannel omnichannel marketing işletmelerin müşterileriyle iletişim kurmasını sağlayan pazarlama türleridir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte işletmeler, müşterileriyle iletişim kurabilmek için farklı yöntemleri tercih etmeye başlamıştır. Reklam stratejileri geliştirmek ve bu stratejileri kullanarak müşterilere ulaşmak, hâlâ en çok tercih edilen yöntemdir. Fakat geçmişte cazip hâle gelen klasik reklam yöntemleri günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlamıştır.

Multichannel ve Omnichannel Marketing Nedir?

Multichannel omnichannel marketing işletmelerin müşterileriyle iletişim kurmasını sağlayan pazarlama türleridir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte işletmeler, müşterileriyle iletişim kurabilmek için farklı yöntemleri tercih etmeye başlamıştır. Reklam stratejileri geliştirmek ve bu stratejileri kullanarak müşterilere ulaşmak, hâlâ en çok tercih edilen yöntemdir. Fakat geçmişte cazip hâle gelen klasik reklam yöntemleri günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlamıştır.

İşletmeler, farklı reklam yöntemlerini bir arada kullanarak ürün ve hizmetlerini müşterilerine etkili bir şekilde ulaştırmayı hedefler. İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmesi noktasında multichannel omnichannel marketing ön plana çıkar. Peki multichannel ve omnichannel marketing nedir, özellikleri nelerdir?


Multichannel Marketing Nedir?

Bir tür pazarlama stratejisi olan multichannel marketing, işletmelerin müşterilerle hem doğrudan hem de dolaylı reklam yöntemlerini kullanarak iletişime geçmesi sürecini ifade eder. Bu yöntemde birden fazla kanal, istenilen sonuca ulaşılabilmesi için bir arada kullanılır. Multichannel marketing, işletmelerin ürün ve hizmetlerini müşterilere etkili bir şekilde tanıtabilmesi için birden fazla seçeneğe sahip olmasını olanaklı hale getirir.


Multichannel Marketing Avantajları Nelerdir?

“Çok kanallı pazarlama” olarak da ifade edilebilen multichannel marketing, birçok avantajı bünyesinde barındırır. Multichannel omnichannel marketing farklarını da gözler önüne seren avantajlar şu şekilde sıralanabilir:
• Müşterilerden geri bildirim alınmasını sağlar. Alınan geri bildirimler, müşterilerin ürün ve hizmete yaklaşımını açıklama konusunda son derece başarılıdır. Müşterilerin istek ve önerileri doğrultusunda işletmeler, ürün ve hizmetlerini geliştirme şansı elde eder.

• Multichannel marketing, pazarlama stratejisinin farklı kanallar üzerinden yapılandırılmasına imkan tanıdığı için farklı müşteri segmentlerinden geri bildirim toplamak çok daha kolaydır. Bu ise şirketlerin, performanslarını çok daha doğru şekilde değerlendirmesine olanak tanır.

Multichannel omnichannel marketing farkları arasında yer alan bir diğer fayda ise rekabet avantajıdır. Çok kanallı pazarlama stratejisi geliştirmek, rakiplerin stratejilerindeki güçsüz yanları keşfetmeye olanak tanır.

• Kullanılan kanalların sayısı fazla olduğunda, potansiyel müşterilere ulaşmak da bir o kadar kolaylaşacaktır. Şirketler, etkili bir pazarlama stratejisi sayesinde daha iyi bir marka imajı oluşturur, potansiyel müşterilerinin sayısını arttırarak ürün ve hizmetlerini farklı kanallar üzerinden müşterilerine sunar.


Başarılı bir Multichannel Marketing için Yapılması Gerekenler

Multichannel omnichannel marketing pazarlama türleri olarak değerlendirilse de her iki yöntemde farklı adımlar kullanıldığından yöntemler arasında birtakım farklılıklar bulunur. Strateji oluşturmada tercih edilen adımlar, başarıya ulaşmayı doğrudan etkiler. Başarılı bir multichannel marketing için yapılması gerekenler genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

Etkili Analiz

Bu aşama, etkili bir pazarlama stratejisi geliştirilebilmesi için oldukça önemlidir. İlk olarak müşteri davranışları ve demografik özellikleri incelenmelidir. Müşterilerin ürün ve hizmetlerden beklentileri farklı olabilir. Bunun yanı sıra müşteri davranışları da değişiklik gösterecektir. Bu nedenle müşterilerin davranışları ve demografik özellikleri ön planda tutularak pazarlama kanalları belirlenmelidir.

Kullanılacak Kanalların Belirlenmesi

Potansiyel müşteri sayısını arttıracak kanalların belirlenmesi bir sonraki aşamadır. Doğru kanal ve doğru içerik ile şirket ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtılabilir.

Kanallar Arasındaki Tutarlılık

Birden fazla kanalı kapsayan dijital pazarlama stratejileri oluşturulacağı için kanallar arasındaki tutarlılık oldukça önemlidir. Kullanılan kanalların birbiriyle uyumlu olması gerekli olduğu gibi bu kanallar, müşterilerin beklentilerine de cevap verebilmelidir.

Doğru Platform Seçimi

Çok kanallı pazarlama platformları, tahmine dayalı analizler sunar. Bu ise işletmelerin gelecekteki pazarlama stratejilerini çok daha etkili bir şekilde planlamasını sağlar.


Omnichannel Marketing Nedir?

Multichannel omnichannel marketing türleri, işletmelerin kısa sürede çok daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmasını destekler. Peki ama omnichannel marketing tam olarak nedir? Omnichannel marketing, birden fazla kanalın birbirleriyle etkileşimli bir şekilde kullanılarak müşterilere bütüncül olarak sunulmasını ifade eden bir pazarlama türüdür.

Hedef kitle ile etkileşimi mümkün kılan kanalların her biri eşzamanlı bir şekilde kullanılır. Strateji kapsamında hem geleneksel hem de modern reklam yöntemleri bir arada kullanıldığından müşterilere çok daha bütüncül şekilde ulaşılması hedeflenir. Bu özellik, multichannel omnichannel marketing farklarından bir tanesidir. Çünkü multichannel marketing’de, her kanal birbirinden bağımsız bir şekilde kullanılır.


Omnichannel Marketing Strateji Alanları Nelerdir?

Omnichannel marketing, müşterilere her kanaldan ulaşmayı hedefler. Bu nedenle strateji alanları bir hayli geniştir. Müşteri katılımı ve memnuniyetini arttırma konusunda son derece başarılı olan omnichannel marketing strateji alanları genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

Mobil Uygulama

İşletmelerin son zamanlarda sıklıkla kendine yer bulduğu alanlar arasında mobil uygulamalar bulunur. Çünkü mobil uygulamalar sayesinde müşterilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunulabilir. Bunun yanı sıra müşterilerin sipariş ve sevkiyat ile ilgili detaylı bilgi edinmesini sağlamak, müşterilere farklı kampanyalar sunmak; mobil uygulamalarla oldukça kolaydır.

Web Sitesi

Multichannel omnichannel marketing, yani her iki yöntem için de web siteleri oldukça önemli pazarlama kanallarından bir tanesidir. Müşteriler, bir işletmenin ürün veya hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi edinmek için direkt olarak web sitelerine yönelir. Çünkü web siteleri üzerinden bilgi almak hem oldukça kolaydır hem de pratiktir. İyi bir şekilde tasarlanan ve kullanıcı dostu web siteleri, potansiyel müşterilere çok daha kolay ulaşılmasını sağlayacaktır.

E-posta

Klasik bir pazarlama yöntemi olsa da e-posta, hâlâ geçerliliğini korur. Müşterilere hedeflenmiş mesajlar gönderilmesini sağlayan e-posta, müşterilerin ilgisini çekecek özel tekliflerin iletilmesine de katkıda bulunur.

Sosyal Medya

Gelişmiş teknolojinin sunduğu ögeler arasında yer alan sosyal medya, müşterilerle doğrudan iletişimi mümkün kılan bir kanaldır. Ayrıca etkili sosyal medya yönetimi, işletmelerin müşterilerine promosyon ve indirimlerle ilgili detaylı bilgi vermesini de sağlar.

Fiziksel Mağazalar

Fiziksel mağazalar multichannel omnichannel marketing için önemli bir kanaldır. Omnichannel marketing’de fiziksel mağazalar; mağaza içi promosyonlar, tabelalar başta olmak üzere satışları arttırmaya yönelik ögeler için tercih edilir.


Omnichannel Marketing’in Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

İşletmeler tarafından sıklıkla talep gören omnichannel marketing, karmaşık bir süreci ifade eder. Fakat ilgili pazarlama stratejisi başarılı bir şekilde yapılandırıldığında istenilen sonuca ulaşılabilir. Omnichannel marketing, birçok avantajı bünyesinde barındırmakta olup bu avantajlardan en önemlileri şu şekildedir:
• Kanallar arasında kusursuza yakın bir strateji oluşturulduğunda etkili bir marka imajı oluşturulur. Bu ise müşterilerin sadakatini arttıracak ve daha fazla müşteriye hitap edilmesini sağlayacaktır.

• Omnichannel marketing, kanal yerine müşteri deneyimini merkeze alır. Bu durum, müşterilerin taleplerinin en iyi şekilde karşılanabilmesi için yenilikçi stratejilerin geliştirilmesini sağlar.

• Müşteri sayısında artışı hedefleyen yöntem, işletmelerin gelirlerini arttırmalarına da olanak tanır.


Multichannel ve Omnichannel Marketing Farkları Nelerdir?

Multichannel omnichannel marketing, temel olarak müşterilerle etkili iletişimi hedeflese de her iki yöntem arasında birtakım farklılıklar bulunur. Bu farklılıklar ise şu şekilde özetlenebilir:

Kanal Kullanım Yaklaşımları

Her iki yöntemde de kanal kullanım yaklaşımları birbirinden farklılık gösterir. Multichannel marketing’de istenen mesaj, maksimum sayıda kanal ile müşteriye ulaştırılır. Fakat omnichannel marketing’de hedeflenen, birden fazla kanalın birbirleriyle etkileşime girmesi ve müşteriye bütüncül bir yaklaşımla mesajın sunulmasıdır.

Deneyim Yaklaşımı

Multichannel omnichannel marketing farklarından bir diğeri de deneyim yaklaşımıdır. Omnichannel marketing’de müşteri deneyimindeki çabanın azaltılması hedeflenir.

Ölçme ve Optimizasyon

Multichannel marketing’de her kanal için farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bu durum, her kanalın ayrı bir şekilde değerlendirilmesine neden olur. Omnichannel marketing’de ise kanalların tamamı bütünsel olarak değerlendirilir.

DİĞER YAZILARI
Whatsapp
Telegram