PTS Header
Mikro İhracat

Mikro ihracat nedir?

Mikro ihracat, 300kg ve 15.000 € limitine kadar ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) ile yurtdışı edilen bedelli ihracat işlemine verilen isimdir. (20.07.2011 Tarihli Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 no’lu Tebliğ Madde 5)


Mikro ihracat yapmanın avantajı nedir?

● Gümrük Müşavirliği (Gümrük Beyannamesi) ve ardiye ücreti ödemezsiniz
● Vekaletname çıkarmanız gerekmediği için noter masrafı yapmazsınız
● Evrak işleri ile uğraşmayacağınız için zamandan tasarruf edersiniz
● İhracatınız hızlı bir şekilde alıcısına ulaşır
● Gönderileriniz için KDV iadesi talebinde bulunabilirsiniz
● Mikro İhracat işlemlerinde, ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi genel rejime tabii değildir. (6.11.2018 Tarihli TCMB İhracat Genel Tebliği Madde 22)